Cara buat heading/ sub heading dalam microsoft word - Nothing to Somethings

Cara buat heading/ sub heading dalam microsoft word

1- Tentukan senaraikan tajuk/ sub tajuk yang diperlukan. 

Contoh:

Pengenalan
Isu permanasan global
Punca pemanasan global
Kesan pemanasan global
Permasalahan kajian
Objektif kajian

2- Pada bahagian menu toolbar klik 'home'


3- Klik/ pilih heading/ sub-heading yang diperlukan 

Sekiranya anda ingin membuat tajuk dan subtajuk seperti dibawah, anda perlu klik heading berbeza. Contoh:

1.1 Pengenalan (heading 2)
1.2 Isu pemanasan global (heading 2)
1.2.1 Punca pemanasan global (heading 3)
1.2.2 Kesan pemanasa global (heading 3)
1.3 Permasalah kajian (heading 2)
1.4 Objektif kajian (heading 2)

4) Hasil selepas anda klik heading/ sub-headingNote:
Untuk ubah tulisan, saiz, warna dan lain-lain, anda perlu:
i- Letak cursor pada heading berkait
ii- Pada mouse klik kanan
iii- Pilih modify...
iv- Edit ruang berkait
v- Selesai edit klik OK

Selesai
Cara buat heading/ sub heading dalam microsoft word Cara buat heading/ sub heading dalam microsoft word Reviewed by Lah Mohd on 10:29:00 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.